LL.M – základné informácie

 

Profesijné právnické LL.M štúdium realizované lektormi zo sveta biznisu a advokácie v slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Náš program vychádza z najlepšej anglosaskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotu.

 

Náš koncept LL.M je zahŕňa:

 • kvalitné štúdium na vysokej škole
 • výber z niekoľkých špecializácií
 • dĺžka štúdia do jedného roka
 • prezenčná výučba v 8 kľúčových moduloch
 • výučba v slovenčine a češtine
 • farebnée tlačené a elektronické podklady k výučbe
 • odborné právnické publikácie k jednotlivým témam
 • lektori z praxe
 • výučba zameraná na prax
 • písomné projekty, ktoré majú zmysel
 • študijný kouč
 • efektívne vedenie
 • podpora networkingu
 • profesionálna starostlivosť o zákazníka
 • priebežná starostlivosť o kvalitu
 • vynikajúce ceny a možnosť splátok
 • diplom o absolvovaní

Viac o koncepte našich MBA a LLM programov.

 

Čo je to LL.M štúdium

Master of Laws (LL.M) je študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore práva. Úspešní absolventi profesijného programu obdržia diplom a získajú tak titul LL.M uvádzaný za menom. Štúdium je založené na aplikácií teoretických znalostí z práva do praxe. Na Slovensku LL.M štúdium spadá do celoživotného (profesijného) vzdelávania.

 

Komu je LL.M štúdium určené

Nami ponúkané LL.M programy sú určené individuálnym záujemcom z oblasti buznisu, práva a verejného sektoru, teda najmä podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem aj predstaviteľom neziskového sektoru a štátnej správy, právnikom, ktorí chcú získať či prehĺbiť si právne povedomie a rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti práva v kontexte podnikania.

Popri štúdiu v otvorených skupinách a pre individuálnych záujemcov ponúkame aj uzatvorené firemné kurzy.

 

V čom je LL.M iné než klasické štúdium práva

Oproti klasickému štúdiu práva, ktoré je zamerané predovšetkým teoreticky, sa od študentov obyčajne nevyžaduje okamžité uplatnenie ich teoretických znalostí v praxi sa u LL.M štúdia naopak predpokladá, že študent je v podnikaní už etablovaný, zúčastňuje sa samostatného podnikania, alebo je v manažérskej, či inej výkonnej pozícií a bude tak bezprostredne aplikovať získané znalosti do svojej praxe. Výučba je preto orientovaná prakticky a je vedená s ohľadom na vyťaženosť študujúcich a podporu ich networkingu.

Viac informácií k našej ponuke.