Martin

 

Výučby v Martine prebieha v priestoroch Evanjelického gymnázia v Martine. V prípade záujmu o štúdium alebo osobnú návštevu, prosím kontaktujte Bc. Romana Hrušku, nakoľko sa v Martine zdržujeme len počas výučby a vo vopred dohodnutých dňoch s uchádzačmi.

 

Adresa

Evanjelické gymnázium

 M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

 

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV V MARTINE

BC. ROMAN HRUŠKA

Tel: +421 910 829 281

E-mail: roman.hruska@paneurouni.com