Naša škola

 

Na Paneurópskej vysokej škole (PEVŠ) ponúkame kvalitné trojstupňové štúdium na piatich fakultách a to v dvadsiatich akreditovaných programoch. Od svojho vzniku v roku 2004 naše štúdium absolvovalo vyše 15 000 študentov. Vďaka širokej ponuke predmetov, špičkovému vybaveniu a výberu tých najkvalitnejších pedagógov a odborníkov z praxe, sa nám na PEVŠ darí vychovávať absolventov, ktorí sú prakticky pripravení na vykonávanie svojich budúcich povolaní. Na každej z piatich fakúlt praktizujeme moderný spôsob výučby, ktorý zahŕňa individuálny prístup, atraktívne špecializácie, či profesionálne stáže. Dôraz kladieme na medzinárodný aspekt vzdelávania. Vďaka týmto prístupom sa nám darí napĺňať náš cieľ – stať sa centrom moderného vzdelávania na Slovensku. Aj vďaka stabilnému zázemiu a aktívnej spolupráci s renomovanými inštitúciami, sme ideálnou voľbou pre Váš rozbeh do kariérneho života.

Okrem akademického vzdelávania ponúkame aj profesijné štúdium MBA a LL.M., programov, pre ktoré sme zriadili tento špecializovaný web.

Oficiálne webové stránky Paneurópskej vysokej školy.